เลขที่บัตรประชาชน : - - - -
ใส่รหัสความปลอดภัย :
(พิมพ์ตามตัวอักษรด้านล่าง)
ในกรณีที่ไม่สามารถดูผลสอบได้สามารถโทรสอบถามคะแนน
ได้ที่ 02-512-0661 ต่อ 3815, 3912
หรือ สอบถามมาที่ e-mail.com :tdtraining@gmail.com
โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เลขที่สอบ มาใน e-mail