The Association of Primary Art Teachers


สิงหาคม 2015

19 สิงหาคม 2015

 

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษาได้จัดกิจกรรมค่าย Arts Camp ครั้งที่ 3/2558  เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558  ณ  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร

ซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้ได้รับความสนุกสนาน และสาระความรู้มากมายโดยนักเรียนได้เข้ากิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ที่มีครูผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ

 

ทั้งนี้ทางสมาคมขอขอบคุณบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ที่ให้การสนับสนุนในการจัดค่ายในครั้งนี้ด้วย

19 สิงหาคม 2015

 

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษาได้จัดกิจกรรมค่าย Arts Camp ครั้งที่ 2/2558  เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558  ณ  โรงเรียนสุเหร่าซีรอ  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร

ซึ่งการจัดทำค่ายยังคงรูปแบบการทำงานแบบแบ่งเป็นฐานต่าง ๆ และให้นักเรียนได้ทำงานได้ครบทุกฐาน โดยจะมีกรรมการสมาคมซึ่งเป็นครูผู้เชี่ยวชาญในการทำงานแต่ละฐานเป็นผู้ให้คำแนะนำ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานเพลินเพลิดเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ทางสมาคมขอขอบคุณบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ที่ให้การสนับสนุนในการจัดค่ายในครั้งนี้ด้วย

19 สิงหาคม 2015

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษาได้จัดกิจกรรมค่าย Arts Camp ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558  ณ  โรงเรียนวัดอัมพวา เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร

ซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้ได้รับความสนุกสนาน และสาระความรู้มากมาย

ทั้งนี้ทางสมาคมขอขอบคุณบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ที่ให้การสนับสนุนในการจัดค่ายในครั้งนี้ด้วย