The Association of Primary Career Teachers


สิงหาคม 2013

27 สิงหาคม 2013

 

 

งานประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 ของสมาคมครูการงานอาชีพ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556  ณ โรงเรียนสวนบัว กรุงเทพมหานคร