ภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ และพิธีมอบรางวัล