ภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษครั้งที่ 2 และพิธีมอบรางวัล