กิจกรรมสาธารณประโยชน์ประจำปี 2557

 

สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานภาคตะวันออกและประชุมสัญจร สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา ณ อ่าวเตยงาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ 23-25 เมษายน 2557 ทั้งนี้ทางบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ร่วมสนับสนุนหนังสือสำหรับศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติม ให้กับข้าราชการทหารในครั้งนี้ด้วย