ภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3

 

ภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษครั้งที่ 3

ณ โรงเรียนพญาไท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557