ภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

 

 

ภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษครั้งที่ 4

ณ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558

ดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัล  คลิกที่นี่