พฤศจิกายน 2011

21 พฤศจิกายน 2011

?

???

ภาพงานทอดกฐินสามัคคี ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ วัดป่าอุ่มจาน จังหวัดอุดรธานี?

?