ข่าวสาร
ประกาศผลสอบสมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2560

 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560

ทางสมาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่ได้รับรางวัล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาการเรียนของตนเองต่อไป...

 

 

ตารางรายชื่อผู้ชนะการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560

ณ โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร

 

อ่านต่อ
 
รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

อ่านต่อ
 
การสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้


แนวคิดและหลักการ

สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา จะจัดการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถในวิชาภาษาอังกฤษอยู่เสมอ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน และกระตุ้นให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเป็นพลเมืองในประชาคมอาเซียน

 

download โครงการ

download วิธีการสมัครสอบออนไลน์

download แผนที่สนามสอบ

 

อ่านต่อ
 
ประกาศผลสอบสมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2559

 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559

ทางสมาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่ได้รับรางวัล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาการเรียนของตนเองต่อไป...

 

 

ตารางรายชื่อผู้ชนะการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559

ณ โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร

 

อ่านต่อ
 
รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2559

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

อ่านต่อ
 
การสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559

สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

แนวคิดและหลักการ

สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา จะจัดการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถในวิชาภาษาอังกฤษอยู่เสมอ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน และกระตุ้นให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเป็นพลเมืองในประชาคมอาเซียน

 

download โครงการ

download ใบสมัคร download แผนที่สนามสอบ

 

อ่านต่อ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษครั้งที่ 4

ทางสมาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่ได้รับรางวัล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาการเรียนของตนเองต่อไป.

 

 

ตารางรายชื่อผู้ชนะการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558

ณ โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร

 

 

ดูภาพทั้งหมด
 
รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต (ประถม) ถ.ราชสีมา กรุงเทพมหานคร

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ

 

อ่านต่อ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 4