อบรมสัมมนาหัวข้อ ?Working with Young Learners?

สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา อบรมสัมมนาหัวข้อ ??Working with Young Learners??

วิทยากรโดย อ.กุศยา? แสงเดช?? ในวันเสาร์ที่?? ๒๖? มีนาคม? ๒๕๕๔?

?ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ? ๑๕.๓๐ น. ณ? โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร

สมาชิกเข้าอบรมฟรี ?หรือสมัครสมาชิกหน้างานรับสิทธิอบรมฟรีทันที (ค่าสมัครสมาชิก จำนวน ๒๐๐ บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน)

บุคคลทั่วไป ชำระค่าลงทะเบียน?๓๕๐ บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่?๐ ๒๕๑๒ ๐๖๖๑?ต่อ?๓๘๑๕ คุณนิภาพร ใจดี