วีดีโอการอบรมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา

สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา ร่วมกับบริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ได้จัดการอมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในหลักสูตร Creating Activities and Assessment through English learning Indication '51? ณ โรงแรมปทุมรัตน์ จ.อุบลราชธานี

ดูวีดีโอ คลิกที่นี่