วีดีโอ งาน English Teacher World Heritage Camp 2011 ณ จ.อุดรธานี

ขอเชิญชมวีดีโอ งาน English Teacher World Heritage Camp 2011 ณ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา อ.หนองหานจ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2554

?

?

?

ซึ่งในวีดีโอดังกล่าว มีทั้งกิจกรรม และการอบรมครู โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในพื้นที่ และวิทยากรจากบริษัท สำนักพิมพ์แม็ค

จำกัด ?นำทีมโดย อ.กุศยา แสงเดช (นายกสมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา) ...บรรยากาศครื้นเครง เป็นกันเอง และได้ความรู้อีกมากมาย

?

ชมวีดีโอ?คลิกที่นี่