การจัดประกวดคำขวัญวันครู ปี 2555
02 พฤศจิกายน 2011

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมประกวด คำขวัญ วันครู พ.ศ. 2555 จัดขึ้นโดยคณะกรรมการประกวดคำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู พ.ศ. 2555? โดยมีรายละเอียด ดังนี้แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 พฤศจิกายน 2011 เวลา 16:23 น.