การอบรมฯ ณ ประเทศอังกฤษ

ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมทักษะภาษาอังกฤษของครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรด้านการศึกษา

??????????? ณ ประเทศอังกฤษและทัศนศึกษาภายหลังการอบรม ณ ทวีปยุโรป ๒ ประเทศ

?

ดูรายละเอียด คลิกที่นี่