งานอบรมและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

ข่าวดีสำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป

??

สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖? ณ โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพมหานคร ?โดยมีรายละเอียดดังนี้

?

??

????? ???????? - ?บรรยายพิเศษ หัวข้อ ???การออกข้อสอบตามตัวชี้วัด? ???บรรยายโดย? อ.กุศยา แสงเดช นายกสมาคม?โดยจะเป็นการบรรยาย และทำ Workshop (ให้คุณครูนำข้อสอบมาด้วยเพื่อทำ workshop ในการวิเคราะห์ตัวชี้วัด)

?

??????????????? - ?ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

?

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ และเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยส่งแบบตอบรับมาที่ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๙๓๘ ๒๐๒๘ ?ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ (สมาชิก และผู้สมัครสมาชิกภายในงาน เข้าอบรมฟรี / บุคคลทั่วไปชำระค่าลงทะเบียน ๔๐๐.- บาท) ดูรายละเอียดในแบบตอบรับ

?

?แบบตอบรับ คลิกที่นี่

???

*****************************************************

?

????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????

?

?

?