ประกาศรายชื่อผู้ชนะการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2

ตารางรายชื่อผู้ชนะการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2

เืมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556

ณ โรงเรียนพญาไท  กรุงเทพมหานคร

 

 


 

รางวัล ชื่อ สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด คะแนน
ชนะเลิศ ด.ญ. ศริญญา จิตคล่องทรัพย์ ป.6 ไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร 92
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. ปรานต์ ชโลธรพิเศษ ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 92
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์ ป.6 ไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร 91
ชมเชย ด.ญ. นัทลี เคารพธรรม ป.5 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 91
ชมเชย ด.ช. ร่มธรรม กังสวิวัฒน์ ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 90
ชมเชย ด.ญ. กีรติกา บุญจันทร์ ป.6 อนุบาลยุวพัฒน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 87
ชมเชย ด.ญ. อักษิณา กวาตรา ป.6 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร 87
ชมเชย ด.ช. อติโรจน์ อภัยราช ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 86
ชมเชย ด.ช ชยุต ลิ่วลม ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 86
ชมเชย ด.ญ. พลอย ทอมลินสัน ป.6 ไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร 84
ชมเชย ด.ช. กฤติน เวณุนันทน์ ป.6 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 84

 

ทางสมาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่ได้รับรางวัล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาการเรียนของตนเองต่อไป.