ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษครั้งที่ 4

ทางสมาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่ได้รับรางวัล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาการเรียนของตนเองต่อไป.

 

 

ตารางรายชื่อผู้ชนะการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558

ณ โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร

 

 

 

ประเภทห้องเรียนปกติ

รางวัล ชื่อ สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด คะแนน รอบสอง
ชนะเลิศ ด.ช. อังคฤทธิ์ วาจาพัฒนา ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 86 17
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ. ธีริศรา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ป.6 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 86 16
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ. ปารจรีย์ อึ้งอุดรภักดี ป.6 Home  School อุบลราชธานี 85
ชมเชย ด.ญ. วรารัตน์ จริยะกุลเจริญ ป.6 เซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร 83
ชมเชย ด.ญ. ทรรศิดา ตันประเสริฐ ป.6 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 82
ชมเชย ด.ช. ปฏิภาณ สิทธินิสัยสุข ป.5 สารสาสน์วิเทศชลบุรี ชลบุรี 82

 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ

รางวัล ชื่อ สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด คะแนน รอบสอง
ชนะเลิศ ด.ญ. ธนกมล ยิ้มศิริ ป.5 สาธิตพิบูลบำเพ็ญ ชลบุรี 86
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ. สุธาวัลย์ เศรษฐจินดา ป.6 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร 85
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ช. ชินดนัย พรสิงห์ ป.5 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต กรุงเทพมหานคร 84 17
ชมเชย ด.ช. ปภังกร หวังชูเชิดกุล ป.4 สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร 84 15
ชมเชย ด.ช. ธาม ศศิแสงศุภร ป.6 เอกบูรพา วิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร 83
ชมเชย ด.ญ. วิรินทร์ เศรษฐจินดา ป.4 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร 83
ชมเชย ด.ช. วสวัตติ์ ระวังวงศ์ ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 83

ดูภาพบรรยากาศการสอบ และพิธีมอบรางวัล คลิกที่นี่

 

หมายเหตุ

1. สำหรับคะแนนของนักเรียนท่านอื่น จะประกาศภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2558  โดยผู้สอบต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการขอเข้าดูคะแนนสอบของตนเอง และใส่ password ตามคำที่กำหนดด้านล่างกล่องข้อความ

2. คะแนนที่ประกาศทางเว็บไซต์ จะประกอบด้วย จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด คะแนนที่นักเรียนสอบได้ คะแนนเฉลี่่ย การแจกแจงจำนวนนักเรียนที่สอบได้ในระดับเดียวกัน และสามารถพิมพ์คะแนนเพื่อเก็บไว้เป็น profile ได้

3. นักเรียนที่ไม่ได้แจ้งเลขประจำตัวประชาชน จะไม่สามารถเข้าดูผลสอบได้ ให้สอบถามมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โดยทางสมาคมสงวนสิทธิ์ในการแจ้งรายละเอียดอื่น ๆ แต่จะแจ้งเฉพาะคะแนนสอบที่นักเรียนสอบได้เท่านั้น