ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559

ทางสมาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่ได้รับรางวัล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาการเรียนของตนเองต่อไป...

 

 

ตารางรายชื่อผู้ชนะการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559

ณ โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร

 

 

ประเภทที่ 1

รางวัล ชื่อ สกุล โรงเรียน ชั้น จังหวัด คะแนน รวม
ข้อเขียน speech
รางวัลชะเลิศ ด.ญ. ชุตินันต์ สุขพงศ์จิรากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 นครราชสีมา 79 47.8 126.8
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ช. เผ่าภัค วิเชียรสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน ป.6 กรุงเทพมหานคร 75 49.6 124.6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ช. กาเร็ธ บราวน์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 พิษณุโลก 82 39.4 121.4
รางวัลชมเชย ด.ญ. ชุติกาญจน์ มณฑาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 นนทบุรี 78 41.2 119.2
รางวัลชมเชย ด.ช. ธนัช พลสุขเจริญ โรงเรียนพญาไท ป.6 กรุงเทพมหานคร 78 34.8 112.8

 

 

ประเภทที่ 2

รางวัล ชื่อ สกุล โรงเรียน ชั้น จังหวัด คะแนน รวม
ข้อเขียน speech
รางวัลชะเลิศ ด.ช. ชินดนัย พรสิงห์ โรงเรียนบีคอนเฮ้าแย้มสอาดรังสิต ป.6 ปทุมธานี 93 50.4 143.4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ. จารุวรรณ วณิชสุรหิรัญ โรงเรียนนานาชาติอาร์ซี ป.5 กรุงเทพมหานคร 90 50 140
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ช. วสวัตติ์ ระวังวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 กรุงเทพมหานคร 89 38 127
รางวัลชมเชย ด.ญ. ธนกมล ยิ้มศิริ โรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญ ม.บูรพา ป.6 ชลบุรี 92 34.8 126.8
รางวัลชมเชย ด.ญ. ณัฐนิช เมฆาเด่นอัมพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 กรุงเทพมหานคร 92 34.6 126.6

 

หมายเหตุ

1. สำหรับคะแนนของนักเรียนท่านอื่น จะประกาศในวันที่ 30 กันยายน 2559  โดยผู้สอบต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการขอเข้าดูคะแนนสอบของตนเอง และใส่ password ตามคำที่กำหนดด้านล่างกล่องข้อความ

2. คะแนนที่ประกาศทางเว็บไซต์ จะประกอบด้วย จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด คะแนนที่นักเรียนสอบได้ คะแนนเฉลี่่ย การแจกแจงจำนวนนักเรียนที่สอบได้ในระดับเดียวกัน และสามารถพิมพ์คะแนนเพื่อเก็บไว้เป็น profile ได้

3. นักเรียนที่ไม่ได้แจ้งเลขประจำตัวประชาชน จะไม่สามารถเข้าดูผลสอบได้ ให้สอบถามมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โดยทางสมาคมสงวนสิทธิ์ในการแจ้งรายละเอียดอื่น ๆ แต่จะแจ้งเฉพาะคะแนนสอบที่นักเรียนสอบได้เท่านั้น