ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560

ทางสมาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่ได้รับรางวัล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาการเรียนของตนเองต่อไป...

 

 

ตารางรายชื่อผู้ชนะการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560

ณ โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร

 

 

ประเภทที่ 1
รางวัล
ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด ข้อเขียน speech รวม
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ. ชุตินันต์ สุขพงศ์จิรากุล ป.6 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา 90 52 142
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ. วีรินทร์ เศรษฐจินดา ป.6 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร 83 45 128
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ช. แบเรียล จัน เลมานา ป.6 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร 75 46 121
รางวัลชมเชย ด.ญ. พิชญาภา คูสินทรัพย์ ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 77 32 109
รางวัลชมเชย ด.ญ. ณภัชนันท์ ปรีชาญาณ ป.6 อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ 77 32 109
ประเภทที่ 2
รางวัล
ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด ข้อเขียน speech รวม
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ. จารุวรรณ วณิชสุรหิรัญ ป.6 นานาชาติอาร์ซี กรุงเทพมหานคร 89 49 138
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ. ญาณิษฏา เอี้ยววงษ์เจริญ ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 92 42 134
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ. ภัทรนันท์ ฤทธิ์วิชัย ป.6 เพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร 90 36 126
รางวัลชมเชย ด.ช. ธีรัช บุพพารัมณีย์ ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 87 23 110

หมายเหตุ

1. สำหรับคะแนนของนักเรียนท่านอื่น จะประกาศในวันที่ 20 กันยายน 2560  โดยผู้สอบต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการขอเข้าดูคะแนนสอบของตนเอง และใส่ password ตามคำที่กำหนดด้านล่างกล่องข้อความ

2. คะแนนที่ประกาศทางเว็บไซต์ จะประกอบด้วย จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด คะแนนที่นักเรียนสอบได้ คะแนนเฉลี่่ย การแจกแจงจำนวนนักเรียนที่สอบได้ในระดับเดียวกัน และสามารถพิมพ์คะแนนเพื่อเก็บไว้เป็น profile ได้

3. นักเรียนที่ไม่ได้แจ้งเลขประจำตัวประชาชน จะไม่สามารถเข้าดูผลสอบได้ ให้สอบถามมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โดยทางสมาคมสงวนสิทธิ์ในการแจ้งรายละเอียดอื่น ๆ แต่จะแจ้งเฉพาะคะแนนสอบที่นักเรียนสอบได้เท่านั้น

ประเภทที่ 1
รางวัล ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด ข้อเขียน speech รวม
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ. ชุตินันต์ สุขพงศ์จิรากุล ป.6 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา 90 52 142
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ. วีรินทร์ เศรษฐจินดา ป.6 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร 83 45 128
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ช. แบเรียล จัน เลมานา ป.6 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร 75 46 121
รางวัลชมเชย ด.ญ. พิชญาภา คูสินทรัพย์ ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 77 32 109
รางวัลชมเชย ด.ญ. ณภัชนันท์ ปรีชาญาณ ป.6 อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ 77 32 109
ประเภทที่ 2
รางวัล ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด ข้อเขียน speech รวม
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ. จารุวรรณ วณิชสุรหิรัญ ป.6 นานาชาติอาร์ซี กรุงเทพมหานคร 89 49 138
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ. ญาณิษฏา เอี้ยววงษ์เจริญ ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 92 42 134
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ. ภัทรนันท์ ฤทธิ์วิชัย ป.6 เพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร 90 36 126
รางวัลชมเชย ด.ช. ธีรัช บุพพารัมณีย์ ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 87 23 110