The Association of Primary Health and Physical Teachers


ภาพบรรยากาศกิจกรรมการกุศลประจำปี 2557

สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรมสาธารณะกุศลขึ้น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557  ณ โรงเรียน บ้านเนินเสาธง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง  ร่วมกับ บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด และมีผู้มีจิตกุศลร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ดังนี้

1. สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊ค จำกัด

2. อาจารย์ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร

3. โรงเรียนสวนบัว กรุงเทพมหานคร

4. พี่ ๆ น้อง ๆ จาก New York

5. พนักงานบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

 

สมาคมต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ