The Association of Primary Health and Physical Teachers


กิจกรรมของสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา
กิจกรรมของสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2559

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสาธารณกุศลประจำปี 2559

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 สมาคมฯ นำโดย อ.แสงทองธาตุเสถียร นายกสมาคม ได้จัดกิจกรรมสาธารณกุศลขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองโก อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

โดยทางสมาคมได้มอบทุนอาหารกลางวัน จำนวน 3,340.- บาท และบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่นจำกัด ได้ร่วมกิจกรรมโดยนำหนังสือมามอบให้กับทางโรงเรียนด้วย

ในการนี้นางสาวภัทรภร  สรวงสรรเพชญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการการโรงเรียนบ้านหนองโก และคณะครูเป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา และหนังสือเรียนดังกล่าว

และมีผู้มีจิตกุศลร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ดังนี้

1. สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊ค จำกัด

2. พนักงานบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

3. นางสาววรุณี  เลิศผดุงธรรม

4. นางสาวพาฝัน  อารีมา

5. นายภาณุพงศ์  ภักจิรัญโรจน์


สมาคมต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

 

 

ดูภาพทั้งหมด
 
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการกุศลประจำปี 2557

สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรมสาธารณะกุศลขึ้น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557  ณ โรงเรียน บ้านเนินเสาธง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง  ร่วมกับ บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด และมีผู้มีจิตกุศลร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ดังนี้

1. สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊ค จำกัด

2. อาจารย์ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร

3. โรงเรียนสวนบัว กรุงเทพมหานคร

4. พี่ ๆ น้อง ๆ จาก New York

5. พนักงานบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

 

สมาคมต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ดูภาพทั้งหมด
 
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
ดูภาพทั้งหมด
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 3