The Association of Primary Health and Physical Teachers


ข่าวสาร
VIP MAC CARD

VIP MAC CARD

ข่าวดีสำหรับสมาชิกสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา

 

เนื่องจากบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้มอบสิทธิพิเศษในการสั่งซื้อสินค้าให้กับสมาชิกทุกท่าน ได้เข้าร่วมโครงการ VIP MAC CARD

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก VIP MAC CARD

1. ต้องเป็นสมาชิกสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา

 

อ่านต่อ
 
งานอบรมและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่ ๑๖ ?มีนาคม ๒๕๕๖? ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ่ กรุงเทพมหานคร ?โดยมีรายละเอียดดังนี้

???????

- ?บรรยายพิเศษ หัวข้อ ???การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ให้ทันต่อการเปิดรับประชาคมอาเซียน? ?บรรยายโดย? รศ.ดร.เอมอัชฎา วัฒนบุรานนท์?

???????????????

- ?ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

?

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ และเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยส่งแบบตอบรับมาที่ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๙๓๘ ๒๐๒๘ ?ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ (สมาชิก และผู้สมัครสมาชิกภายในงาน เข้าอบรมฟรี / บุคคลทั่วไปชำระค่าลงทะเบียน ๔๐๐.- บาท)? ดูรายละเอียดได้ในแบบตอบรับค่ะ

?

ดูแบบตอบรับ? คลิกที่นี่

?

 
อบรมหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะของครูพละศึกษา สู่อาเซียน"

สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา

จัดอบรม หลักสูตร " การเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะของครูพละศึกษา สู่อาเซียน" ?ให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป

?

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์

คณะบดีคณะพละศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร???

อ่านต่อ
 
ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 1-4

วารสารการศึกษาต้องมาก่อนเป็นวารสารความรู้สำหรับคุณครูทุกท่าน

ในปีนี้ มีเนื่อหาครบถ้วนเช่นเดิม และมีบทความเกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียนไว้โดยละเอียด ?ซึ่งจะแบ่งเป็นตอน ๆ ไว้ในแต่ละเล่มอย่างน่าสนใจ

อ่านต่อ
 
กิจกรรมทัศนศึกษา 3 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน

สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศ กัมพูชา เวียดนาม และลาว ขึ้น เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน พร้อมเข้าชมการเรียนการสอนของโรงเรียนในแต่ละประเทศ

?

รับจำนวนจำกัดนะคะ ...กรุณาสอบถามที่นั่งก่อนโอนเงินด้วยนะคะ

?

ดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะ???????????????????????????????????????????????????????????????? Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

อ่านต่อ
 
เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

เนื่องด้วยเมื่อวันที่?เมื่อวันที่ 21 และ 25 เมษายน 2555 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ? ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ได้ให้เกียรคิเป็นผู้บรรยายพิเศษ

อ่านต่อ
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕? ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร ?โดยมีรายละเอียดดังนี้

????????

อ่านต่อ
 
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู
03 พฤศจิกายน 2011

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจส่งข้อเขียน "ความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู" เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2555ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะอนุกรรมการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู? มีรายละเอียดดังนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน 2011 เวลา 08:01 น.
อ่านต่อ
 
การจัดประกวดคำขวัญวันครู ปี 2555
03 พฤศจิกายน 2011

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมประกวด คำขวัญ วันครู พ.ศ. 2555 จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการประกวดคำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2555? มีรายละเอียดดังนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน 2011 เวลา 07:57 น.
อ่านต่อ
 
การประกวดบทร้อยรองเทิดเกียรติคุณครู ปี 2555
03 พฤศจิกายน 2011

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมประกวด บทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู ปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะอนุกรรมการประกวดคำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2555? มีรายละเอียดดังนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน 2011 เวลา 07:50 น.
อ่านต่อ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2