The Association of Primary Health and Physical Teachers


ข่าวสาร


เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

เนื่องด้วยเมื่อวันที่?เมื่อวันที่ 21 และ 25 เมษายน 2555 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ? ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ได้ให้เกียรคิเป็นผู้บรรยายพิเศษ

อ่านต่อ
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕? ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร ?โดยมีรายละเอียดดังนี้

????????

อ่านต่อ
 
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู
03 พฤศจิกายน 2011

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจส่งข้อเขียน "ความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู" เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2555ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะอนุกรรมการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู? มีรายละเอียดดังนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน 2011 เวลา 08:01 น.
อ่านต่อ
 
การจัดประกวดคำขวัญวันครู ปี 2555
03 พฤศจิกายน 2011

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมประกวด คำขวัญ วันครู พ.ศ. 2555 จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการประกวดคำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2555? มีรายละเอียดดังนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน 2011 เวลา 07:57 น.
อ่านต่อ
 
การประกวดบทร้อยรองเทิดเกียรติคุณครู ปี 2555
03 พฤศจิกายน 2011

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมประกวด บทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู ปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะอนุกรรมการประกวดคำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2555? มีรายละเอียดดังนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน 2011 เวลา 07:50 น.
อ่านต่อ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 4