The Association of Primary Mathematics Teachers


ภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4

 

ดูผลสอบ คลิกที่นี่

 

ภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 ณ โรงเรียยนพญาไท