The Association of Primary Mathematics Teachers


มกราคม 2016

ภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6

12 มกราคม 2016

 

ดูผลสอบ คลิกที่นี่

 

ภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนเบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร