The Association of Primary Mathematics Teachers


การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์

แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมงาน โครงการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

1. จัดสอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553

2. สถานที่สอบ : โรงเรียนวัดราชบพิธ ถนนสนามไชย เยื้องสถานีตำรวจพระราชวัง ใกล้ปากคลองตลาด

3. ประกาศผลการสมัครในวันที่ 14 ธันวาคม 2553

ทั้งนี้นักเรียนสามารถดูผลการสมัคร ห้องสอบ และเลขที่สอบได้ที่ www.apt4kru.org แล้วเลือกเข้าเมนูสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3912 คุณวชิราภรณ์ หรือโทร 08 7065 2266