The Association of Primary Mathematics Teachers


รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ วันที่ 19 ธันวาคม 2553

ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร เวลา 9.00น. - 11.00น.

นักเรียนทุกคนอย่าไปสายนะครับ แล้วพบกันที่สนามสอบ

จากนายกสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา (นายทรงวิทย์ สุวรรณธาดา)

ดาวน์โหลดรายชื่อ

?