The Association of Primary Mathematics Teachers


ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบการประกวด โครงงานคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 และกำหนดการงานพิธีตัดสินผลงาน

 

 

 

ตารางรายชื่อโรงเรียนที่เข้ารอบการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

ชื่อโรงเรียน จังหวัด โครงงานคณิตศาสตร์ (เรื่อง)
โรงเรียนวัดเขาทอง พัทลุง เทียนสมุนไพรเรขาคณิตพิชิตข้อมูล
โรงเรียนบ้าน กม.30 เพชรบูรณ์ โจทย์คณิตศาสตร์บูรณาการสู่อาเซียน
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เชียงราย กล่องบรรจุภัณฑ์จาก GSP
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ เชียงใหม่ รูปเรขาฯ กับลวดลายบนผืนผ้าของชนเผ่าอาขา
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ นนทบุรี วงล้อวัดระยะทางอัจฉริยะ
โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง ยโสธร มารู้จักแถบเมอบิอุสกันเถอะ
โรงเรียนวัดสวนพลู กรุงเทพมหานคร ดอกไม้ตัวประกอบของจำนวนนับ
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร พาเพื่อนและน้อง ท่องไปในการคูณ
โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง นครราชสีมา หลายเหลี่ยม ลายสวย ด้วยเส้นทแยงมุม
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม กรุงเทพมหานคร ชั้นวางของสวยด้วยเรขาคณิต
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก อุดรธานี พานบายศรีก็มีคณิตศาสตร์
โรงเรียนวัดตาลานเหนือ พระนครศรีอยุธยา เรขาคณิตคิดสร้างสรรค์สู่อาเซียน
โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ชุมพร สมการและความสัมพันธ์ด้วยกราฟสู่แนวโน้มธุรกิจในตลาดอาเซียน

 

สมาคมขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารอบทุกโรงเรียน และขอให้เตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานในรอบตัดสิน ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556  ณ โรงเรียนเบญจมินทร์ ถนนนวมินทร์ 74 กรุงเทพมหานคร

 

 

**************************************************************************************

 

กำหนดการ

โครงการ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (รอบตัดสิน)

วันอาทิตย์ที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนเบญจมินทร์  ถนนนวมินทร์  กรุงเทพมหานคร

 

 


๐๘.๓๐ น.                        จัดบูธแสดงผลงาน

 

๐๙.๐๐ น.                         ลงทะเบียน


๐๙.๓๐ น.                         ประธานกล่าวเปิดงาน

 

๐๙.๔๕ น.                        คณะกรรมการตัดสินการประกวด


๑๑.๓๐  น.                        พิธีมอบรางวัล (ปิดงาน)

 

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

.....................................................................................................................

 

รายละเอียดการจัดบูธแสดงผลงาน

๑.      ชิ้นงานที่นำมาแสดงต้องเป็นชิ้นงานเดียวกับที่ส่งเข้าประกวด

๒.     ต้องเป็นชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ และได้รับการทดลองใช้แล้ว

๓.     นักเรียนต้องสาธิตวิธีการใช้งาน ประโยชน์ และอื่นๆ  ตามที่กรรมการซักถาม

๔.     ทางสมาคมฯ จะจัดเตรียมโต๊ะ ให้ทีมละ ๑ โต๊ะ

๕.     กรณีที่มีการนำเสนอโดยใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ขอให้จัดเตรียมมาเอง

๖.     ท่านสามารถนำผลงานอื่นของทางโรงเรียนมาจัดแสดงภายในงานได้แต่จะไม่มีผลใดๆ ต่อการให้คะแนน

 

สอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3912 (คุณศิรินทิพย์)