The Association of Primary Mathematics Teachers


ข่าวสาร
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

 

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 ธันวาคม 2558

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2559 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนเบญจมินทร์ ถ.นวมินทร์ (ปากซอยนวมินทร์ 74) กรุงเทพมหานคร

 

อ่านต่อ
 
การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แนวคิดและหลักการ

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในระดับ  ประถมศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ในระดับประถมศึกษาอีกทางหนึ่ง

download ใบสมัคร

 

อ่านต่อ
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันฯ

สมาคมขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันความสามารถทาง คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558  และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน และประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติตลอดไป

อ่านต่อ
 
รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 ธันวาคม 2557

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

อ่านต่อ
 
สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษาจัดโครงการสอบแข่งขันความสามารถทาง คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ขึ้น เป็นครั้งที่ 5  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

แนวคิดและหลักการ

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ในระดับ  ประถมศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน  ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาอีกทางหนึ่ง

 

Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

อ่านต่อ
 
VIP MAC CARD

VIP MAC CARD

ข่าวดีสำหรับสมาชิกสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

 

เนื่องจากบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้มอบสิทธิพิเศษในการสั่งซื้อสินค้าให้กับสมาชิกทุกท่าน ได้เข้าร่วมโครงการ VIP MAC CARD

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก VIP MAC CARD

1. ต้องเป็นสมาชิกสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

 

อ่านต่อ
 
ประกาศผลสอบสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา ครั้งที่ 4

 

อ่านต่อ
 
ประกาศผลผู้ไ้ด้รับรางวัลการแข่งขันความสามารถทาางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4

สมาคมขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน และประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติตลอดไป

อ่านต่อ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

 

ผลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ของสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2556

 


1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว  จ.ชุมพร

 

2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 7,000 บาท โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบการประกวด โครงงานคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 และกำหนดการงานพิธีตัดสินผลงาน

 

 

 

ตารางรายชื่อโรงเรียนที่เข้ารอบการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

อ่านต่อ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 5