The Association of Primary Mathematics Teachers


ข่าวสาร
โครงการประกวด "โครงงานคณิตศาสตร์"

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา ได้จัดโครงการประกวด "โครงงานคณิตศาสตร์" ขึ้น โดยมีรายละเอียดของการประกวดดังนี้

 

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.4–ป.6

 

2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าประกวด

2.1  ประกวดประเภททีม

2.2  จำนวน 3 คน ต่อ 1ทีม และแต่ละทีมสามารถส่งผลงานประกวดได้ไม่เกิน 1 ประเภท ของโครงงาน

 

Download  โครงการ คลิกที่นี่

Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

 

อ่านต่อ
 
การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4

 

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษาจัดโครงการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ขึ้น เป็นครั้งที่ 4  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

นวคิดและหลักการ 

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ในระดับ  ประถมศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน  ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาอีกทางหนึ่ง

 Download โครงการ คลิกที่นี่

Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

 

อ่านต่อ
 
งานอบรม และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ่ กรุงเทพมหานคร  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

- บรรยายพิเศษ เรื่อง “การแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์”  

         บรรยายโดย  รศ.ดร.สิริพร  ทิพย์คง  และ อาจารย์ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

 

-  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

อ่านต่อ
 
ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 1-4

วารสารการศึกษาต้องมาก่อนเป็นวารสารความรู้สำหรับคุณครูทุกท่าน

ในปีนี้ มีเนื่อหาครบถ้วนเช่นเดิม และมีบทความเกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียนไว้โดยละเอียด  ซึ่งจะแบ่งเป็นตอน ๆ ไว้ในแต่ละเล่มอย่างน่าสนใจ

นอกจากนี้ยังนำเสนอความรู้ด้านอื่น ๆ สำหรับคุณครูอีกด้วย

 

อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

 

อ่านต่อ
 
ประกาศผลสอบการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 3

?สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา ขอประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนราชวินิตประถม กรุงเทพมหานคร

ทางสมาคมครูคณิตศาสตร์ต้องขอขอบคุณบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ไว้ ณ ที่นี้ด้วยที่ร่วมสนับสนุนเงินรางวัลในการจัดงานครั้งนี้

?

และทางสมาคมขอยกย่องชมเชย เด็กชายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ซึ่งศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3? สามารถทำคะแนนสอบได้ถึง 30 คะแนน?

แต่เนื่องด้วยน้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จึงไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับรางวัล ทางสมาคมจึงขอประกาศคะแนนเพื่อเป็นเกียรติคุณ และเป็นกำลังใจในการศึกษาต่อไป...

อ่านต่อ
 
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3

เนื่องด้วยทางสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา ได้ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555??

อ่านต่อ
 
การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3

?

??

โครงการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3

?

แนวคิดและหลักการ?

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์? ในระดับประถมศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาอีกทางหนึ่ง

?

Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

อ่านต่อ
 
กิจกรรมทัศนศึกษา 3 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศ กัมพูชา เวียดนาม และลาว ขึ้น เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน พร้อมเข้าชมการเรียนการสอนของโรงเรียนในแต่ละประเทศ

?

รับจำนวนจำกัดนะคะ ...กรุณาสอบถามที่นั่งก่อนโอนเงินด้วยนะคะ

?

ดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะ???????????????????????????????????????????????????????????????? Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

?

โปรแกรมเส้นทางศึกษาดูงาน ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม-ลาว โปรแกรม 7 วัน 6 คืน

(วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม? - วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม ?พ.ศ. 2555)

อรัญประเทศ (ไทย)-ปอยเปต(กัมพูชา)-เสียมราฐ-นครวัด-ด่านม็อกบาย(เวียดนาม)-อุโมงค์กูจี

โฮจิมินห์-ดาลัด-เปล์กู-กอนตูม-อัตตะปือ(ลาว)-ปากเซ-ช่องเม็ก(อุบลฯ-ไทย)

?

อ่านต่อ
 
วีดีโอการอบรม หลักสูตร "การพัฒนาเทคนิคการออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์"

ขอเชิญท่านสมาชิกชมวีดีโอการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้กันนะคะ?

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา นายกสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา มาบรรยายให้กับเพื่อนครู ในหลักสูตร "การพัฒนาเทคนิคการออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์" เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมโกลเด้น ดรากอน กรุงเทพมหานคร

ดูวีดีโอ?? คลิกที่นี่

 
เอกสารประกอบการอบรม หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

มาแล้ว! ตามคำเรียกร้อง

สืบเนื่องด้วยเมื่อวันที่?เมื่อวันที่ 21 และ 25 เมษายน 2555 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ? ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ได้ให้เกียรคิเป็นผู้บรรยาย

อ่านต่อ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 5