The Association of Primary Science Teachers


 

?

ฉบับที่ 1/2554

สวัสดีค่ะ ครูวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

ดิฉันครูศรีลักษณ์? ผลวัฒนะ? ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5)? ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้วนะคะ?เป็นข้าราชการบำนาญค่ะ?ดิฉันเป็นนายกสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

ด้วยความที่รักและศรัทธาในวิชาชีพครู ดิฉันหวังที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของชาติ และตลอดเวลา 36?ปีที่รับราชการ?ดิฉันเรียนรู้เทคนิคการสอนการประเมินผล?การผลิตสื่อการเรียนรู้ การวิจัย?และการพัฒนานักเรียนด้านกิจกรรมสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์?เช่น?โครงงานวิทยาศาสตร์?ค่ายวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทย์ มาตลอดด้วยการปฏิบัติ?จึงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง?ที่ท่าน Dewey?ได้ให้หลักการสอนที่มีคุณค่าว่า ?Learning by Doing? จนส่งผลให้ดิฉันได้รับความก้าวหน้า?ในชีวิตราชการมาตลอด?จึงตั้งใจที่จะติวเข้มน้องๆ?ครูวิทย์ ผ่านกิจกรรมของสมาคมครูวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา

ดิฉันขอเชิญชวนน้องๆ ครูวิทย์ทั้งมัธยมและประถมศึกษา?ร่วมเป็นเครือข่ายด้านวิชาการกับพี่ศรีลักษณ์?แล้วน้องๆ?ได้รับความก้าวหน้าทางวิชาการ?ได้ร่วมกุศลรินน้ำใจสู่น้องประถมศึกษา เพียงเสียค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า?100 บาท และค่าบำรุงรายปี?ปีละ 100 บาท ..ส่วนพี่ศรีลักษณ์นั้น?ได้ทุ่มเททำงานนี้ทั้งกำลังกาย?กำลังทรัพย์ กำลังสติปัญญา..

สมาคมฯ? นี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่?10?กันยายน?2552?พี่ศรีลักษณ์แนะนำให้น้องๆ ศึกษาวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ?และกิจกรรมที่สมาคมฯ?ได้จัดไปในรอบ?1 ปีก่อนตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกค่ะ

จะเห็นได้ว่าสมาคมได้ทำกิจกรรมหลายกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน?ต่อครูวิทยาศาสตร์?มีมูลค่ามากกว่ารายได้จากสมาชิกอีกค่ะ?เนื่องจากมีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญ ร่วมทำกุศลกับสมาคมฯ ค่ะ โดยเฉพาะบริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด

สุดท้ายขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านสักการะบูชาได้โปรดประทานพรให้คุณครูทุกท่านประสบแด่ความสุข พบแต่สิ่งที่ประเสริฐและดีงาม?โชคดีตลอดปี 2554? และตลอดไปค่ะ

?

นางศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ

นายกสมาคม

1 มกราคม 2554


ข่าวสาร etvMAC.tv

ข่าวสาร

ประกาศผลโครงการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเ

อ่านต่อ...

 

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันความรู้ด้านทัก

สมาคมขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์...

อ่านต่อ...

 

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเ

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกาย...

อ่านต่อ...

 

More in: ข่าวสาร

กิจกรรมสมาคม

News image

ภาพกิจกรรมสาธารณกุศล ประจำปี 2558

อ่านต่อ...

 

News image

ภาพกิจกรรมสาธารณกุศล และอบรมครู ประจำปี 2557

อ่านต่อ...

 

More in: กิจกรรมของสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา


แนะนำเว็บ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
 
© 2010 Copyright Mac Press Co.,Ltd. All Rights Reserved.