The Association of Primary Science Teachers


 
ตัวอย่างข้อทดสอบ (2)

สมาคมครูวิทยาศาสตร์แนะนำตัวอย่างข้อทดสอบของการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบในปีนี้ได้ลองฝึกทำกันนะคะ ต้องการทราบเฉลยสอบถามได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ต้องการทำข้อสอบคลิกที่ข้อ

 

ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อ 4

ข้อ 5

ข้อ 6

ข้อ 7

ข้อ 8

ข้อ 9

ข้อ 10

ข้อ 11

ข้อ 12

ข้อ 13