The Association of Primary Science Teachers


 
ข่าวสาร
อบรมหลักสูตร "การจัดทำข้อสอบ ตามแนวข้อสอบ PISA"

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ งาานอบรม หลักสูตร "การจัดทำข้อสอบ ตามแนวข้อสอบ PISA"

 

 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ  หลักสูตร

“การจัดทำข้อสอบ ตามแนวข้อสอบ PISA ”


หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หรือที่เรียกว่ายุคดิจิตอลนั้น เป็นสิ่งที่ท้าท้ายผู้สอนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการเรียนการสอนที่ไม่เน้น “การสอน” แต่ผู้สอนต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นใน     ตัวผู้เรียน เน้นการสร้างคุณลักษณะให้ผู้เรียนได้คิดอย่างวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์

 

แต่ทั้งนี้สิ่งสำคัญในการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นั้น ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น เรื่องของการจัดทำข้อสอบประเมินทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกันนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน ที่ผู้สอนจำเป็นต้องมีความเข้าใจ และมีความสามารถในการจัดทำข้อสอบดังกล่าวด้วย

 

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรม      เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำข้อสอบ ตามแนวข้อสอบ PISA” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้สอนได้นำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน และสอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

 

อ่านต่อ
 
ข่าวการประกาศผลการแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

ขอเชิญชวนคุณครูชมคลิปข่าวการประกาศผลการแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนพญาไท และชมข่าวอื่น ๆ ได้ในรายการ คิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทย

ชมคลิปวีีดีโอ  คลิกที่นี่

 
กิจกรรม Green Camp ครั้งที่ 2

ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Green Camp  ครั้งที่ 2

ทัศนศึกษาโครงการ ชั่งหัวมัน ป่าชายเลน ค่ำ ๆ ดูหิ่งห้อย กลางคืนดูดาว เช้าดูนก"

 

มาร่วมสนุกและหาความรู้ไปพร้อมกันกับกิจกรรมนี้นะคะ

 

Download ใบสมัคร  คลิกที่นี่

 

อ่านต่อ
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับนักรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล

และขออำนวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน และประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบไป

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 2

 

อ่านต่อ
 
โครงการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

 

 

รายละเอียดโครงการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

 

แนวคิดและหลักการ 

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในระดับ  ประถมศึกษาปีที่ 4-6  เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน  ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้ วัดความสามารถด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและลงข้อสรุป  

 

Download โครงการ  คลิกที่นี่

Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

อ่านต่อ
 
ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 1-4

 

วารสารการศึกษาต้องมาก่อนเป็นวารสารความรู้สำหรับคุณครูทุกท่าน

ในปีนี้ มีเนื่อหาครบถ้วนเช่นเดิม และมีบทความเกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียนไว้โดยละเอียด  ซึ่งจะแบ่งเป็นตอน ๆ ไว้ในแต่ละเล่มอย่างน่าสนใจ

นอกจากนี้ยังนำเสนอความรู้ด้านอื่น ๆ สำหรับคุณครูอีกด้วย

อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

 

 

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ คลิกที่นี่

หมายเหตุ : สำหรับท่านที่มิได้เป็นสมาชิกเว็บไซต์  กรุณาสมัครสมาชิกเว็บไซต์ก่อนนะคะ แล้วทำการ log in จึงจะสามารถอ่านได้ค่ะ

 
งานอบรมและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖? ณ โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพมหานคร ?โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ
 
ภาพข่าวประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

ขอเชิญชมภาคข่าวประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของสมาคมครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 55 ณ โรงเรียนพญาไท...

ชมข่าว คลิกที่นี่

 
ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555? ณ โรงเรียนพญาไท

อ่านต่อ
 
วีดีโอการอบรมหลักสูตร ?ปฏิบัติการ Science Show สำหรับครูมืออาชีพ?

ขอเชิญชวนชมวีดีโอการอบรม

หลักสูตร ?ปฏิบัติการ Science Show สำหรับครูมืออาชีพ?

โดย อ.ศรีลักษณ์? ผลวัฒณะ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนเบญจมินทร์ กรุงเทพฯ

?

ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการทดลองและบรรยายโดยละเอียด? ....บางการอบรมอาจารย์บางท่านอาจเคยได้รับการอบรมแล้ว แต่การอบรมครั้งนี้ จะมีการอธิบายโดยละเอียดเพิ่มขึ้น....

?

ชมวีดีโอ คลิกที่นี่

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 5