The Association of Primary Social Studies Teachers


กิจกรรมสาธารณประโยชน์ประจำปี 2557

 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ประจำปี สมาคมครูสังคมประถมศึกษา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช บ้านสะเนพ่อง หมู่ ๑ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย หมู่ที่ 6 บ้านห้วยมาลัย ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240 เมื่อวันจันทร์ที่12 -13พฤษภาคม 2557